EMULPAR

940 EC

,

fot. 6 Larwy i dorosłe osobniki wciornastka amerykańskiego

fot. 5 Objawy żerowania wciornastka zachodniego na anturium

fot. 4 Liście ogórka uszkodzone przez mszycę ogórkową

fot. 3 Mszyca truskawkowa

fot. 2 Liść ogórka uszkodzony przez przędziorka chmielowca

fot. 1 Formy ruchome przędziorka chmielowca

Tekst i zdjęcia: prof. dr hab. Gabriel Łabanowski

Na truskawce uprawianej pod daszkami na wierzchołkach roślin i kwiatostanach (fot. 4) tworzy kolonie mszyca truskawkowa (Aphis forbesi). W celu całkowitego zniszczenia mszyc najczęściej należy wykonać dwa opryskiwania, szczególnie w sytuacji, jeżeli kolonie są złożone z licznych larw ułożonych warstwowo, co utrudnia dotarcie cieczy użytkowej do wszystkich osobników. W okresie dojrzewania owoców papryki w uprawie tunelowej często uszkodzenia powoduje wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis). W tym czasie mogą być stosowane tylko środki, dla których nie obowiązuje okres karencji, w tym przypadku jest to Emulpar’ 940 EC. Wciornastek zachodni jest również groźnym szkodnikiem wielu roślin ozdobnych takich jak anturium (fot. 5), gerbera, róża, sępolia, syningia, skrzydłokwiat i inne. W szklarniowej uprawie niecierpka nowogwinejskiego często pojawia się wciornastek amerykański (Echinothrips americanus) (fot. 6), a w uprawie cyklamena perskiego - wciornastek tytoniowiec (Thrips tabaci), a także na innych roślinach doniczkowych wciornastek cieplarek (Parthenothrips dracaenae). We wszystkich przypadkach skutecznie niszczone są larwy wciornastków przez środek Emulpar’ 940 EC, jeżeli znajdują się one na powierzchni liści, a nie są ukryte w pochwach liściowych lub pąkach kwiatowych. Ze względu na to, że pod osłonami uprawia się wiele gatunków roślin i odmian, należy przed właściwym zabiegiem zrobić próbne opryskiwanie w celu określenia w ciągu 7 dni, czy w danych warunkach nie pojawiają się na roślinach objawy w postaci zmiany barwy liści czy kwiatów, czy ich plamistości.

Pod osłonami

 

Pod osłonami (w szklarniach i tunelach foliowych) uprawia się zarówno rośliny ozdobne, warzywa jak i rośliny jagodowe, które narażone są na uszkodzenia przez szkodniki. Aby temu zapobiec należy prowadzić obserwacje bezpośrednio na roślinach lub na różnego rodzaju pułapkach np. żółtych tablicach lepowych w celu jak najwcześniejszego wykrycia szkodliwych owadów. Bezpośrednio po stwierdzeniu szkodnika należy wykonać zwalczanie środkiem Emulpar’ 940 EC, który zawiera olej rydzowy i działa mechanicznie zatykając tchawki układu oddechowego co prowadzi do eliminacji roztoczy i owadów. Do zwalczania przędziorków stężenie środka Emulpar’ 940 EC powinno wynosić 1,2% (1,2 l produktu na 100 l wody), a do zwalczania owadów 0,9% (0,9 l produktu na 100 l wody). Rośliny należy opryskiwać stosując odpowiednią technikę, która pozwoli nanieść ciecz użytkową na dolną stronę liści, gdzie żerują szkodliwe owady i roztocze. Tylko prawidłowe pokrycie ciała szkodników cieczą środka Emulpar’ 940 EC zapewnia skuteczne zwalczanie. W szklarniach ogrzewanych największym zagrożeniem dla roślin ozdobnych i warzyw jest przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae). Larwy i osobniki dorosłe (fot. 1) tego roztocza żerują na dolnej stronie liści różnych roślin, ale przede wszystkim róży i ogórka. Przy stosowaniu środka Emulpar’ 940 EC ważne jest, aby rośliny były suche, a temperatura powietrza wynosiła około 20°C, przy czym przędziorki mogą żerować pod przędzą i te nie zostaną dokładnie zniszczone, gdyż ciecz użytkowa ich nie pokryje. Przędziorek chmielowiec jest często szkodnikiem ogórka (fot. 2) i papryki oraz maliny uprawianej w tunelach foliowych, a truskawki uprawianej zarówno w tunelach jak i pod daszkami. Kolejnym groźnym szkodnikiem roślin uprawianych pod osłonami są różne gatunki mszyc, które żerują na pędach wierzchołkowych i dolnej stronie liści wielu roślin. Na roślinach ozdobnych, głównie na roślinach uprawianych w doniczkach, ale nie tylko, w tym chryzantemie i różach jest to najczęściej mszyca ziemniaczana (Aulacorthum solani), mszyca smugowa (Macrosiphum euphorbiae), mszyca araliowa (Aphis spiraecola), zaś na warzywach, głównie ogórkach mszyca ogórkowa (Aphis gossypii), która silnie zniekształca liście (fot. 3).

Producent PPH ADW Sp. z o.o. ul. Zbożowa 2, 43-175 Wyry

www.ADW.com.pl emulpar@adw.com.pl adw@adw.com.pl Tel. 32 218 71 85