Fot. 10 Samice misecznika śliwowca

Fot. 9 Objawy żerowania pordzewiacza

Nie stosować Emulpar’u 940 EC na odmianie jabłoni „Golden Delicious”

 

 

 

Tekst i zdjęcia dr hab. Barbara Łabanowska i prof. dr hab. Gabriel Łabanowski

EMULPAR

940 EC

,

W sadach w zimie i wczesną wiosną

 

Zima i wczesna wiosna jest dobrym okresem na zwalczanie zimujących stadiów roztoczy i owadów w sadach. Do tego przydatny jest środek Emulpar’ 940 EC stosowany w formie opryskiwania drzew. Środek ten zawiera olej rydzowy otrzymany z lnicznika siewnego (Camelina sativa) zwanego lnianką – rośliny z rodziny kapustowatych. Jego mechanizm działania na szkodniki polega na mechanicznym zatkaniu tchawek aparatu oddechowego, dlatego też pokrycie ciała szkodnika cieczą z tym środkiem uniemożliwia oddychanie i tym samym prowadzi do jego zniszczenia. Warunkiem skutecznego działania jest temperatura powietrza powyżej 8°C i dokładne pokrycie drzew cieczą o stężeniu 1,2% (1,2 l produktu na 100 l wody, a ilość cieczy użytkowej na ha zależy od wielkości drzew). Wysoką skuteczność środka uzyskuje się w niszczeniu jaj przędziorka owocowca (Panonychus ulmi) w sadach jabłoniowych i śliwowych, które zimują w grupach na dolnej stronie gałęzi i w zagłębieniach na krótkopędach (fot. 1). Zabieg środkiem Emulpar’ 940 EC uniemożliwia wylęganie się larw i ich żerowanie na liściach, co pozwala uniknąć uszkodzenia liści drzew (fot. 2) oraz szkód w plonie owoców. Środek Emulpar’ 940 EC niszczy skutecznie również zimujące na pędach drzew jabłoni i grusz larwy tarcznika niszczyciela (Quadrasipdiotus perniciosus) (fot. 3). Czerwiec ten od niedawna zagraża naszym sadom, a nie zwalczany zasiedla owoce i w wyniku żerowania szkodnika owoce tracą wartość handlową (fot. 4). W sadach śliwowych, ale nie tylko, środek Emulpar’ 940 EC stosowany w okresie wczesnej wiosny, poza jajami przędziorka owocowca, skutecznie niszczy zimujące larwy misecznika śliwowca (Parthenolecanium corni) (fot. 5) i innych czerwców. Larwy tego szkodnika nie zwalczane przekształcają się w samice (fot. 6), które w okresie wegetacji zanieczyszczają liście, pędy i owoce płynnymi odchodami tzw. rosą miodową, na której rozwijają się grzyby sadzakowe. Pokryte nimi owoce tracą wartość konsumpcyjną i handlową. Przy dużej liczebności szkodnik osłabia wzrost drzew i przyczynia się do zamierania gałęzi, a w wielu przypadkach nawet całych drzew.

W sadach w okresie wegetacji

 

Okres wegetacji, od wiosny do zbioru owoców, jest bardzo ważny z punktu widzenia potrzeby ochrony roślin przed szkodliwymi owadami i roztoczami. Wiadomo bowiem, że na drzewach owocowych mogą żerować przedstawiciele dość bogatej fauny roślinożernej, która niekontrolowana, występując w większej ilości, może powodować szkody o znaczeniu gospodarczym. Wiosną, przed kwitnieniem jabłoni na młodych liściach pojawiają się larwy, a później dorosłe osobniki przędziorków, wylęgają się larwy szpecieli, mszycy jabłoniowej, mszycy jabłoniowo-babkowej (zimują jaja na pędach, fot. 7) i żerują na dolnej stronie liści, ale też na wierzchołkach pędów i na rozwijających się pąkach (fot. 8). W okresie ich żerowania polecane są różne środki do zwalczania, mszycobójcze i przędziorkobójcze. Oprócz zarejestrowanych środków chemicznych do zwalczania tych szkodników żerujących na powierzchni liści i pędów w zaleceniach znajduje się także Emulpar’ 940 EC. Poleca się go w stężeniu 0,9-1,2% czyli 0,9-1,2 l produktu na 100 l wody i taką cieczą dokładnie opryskuje się rośliny, by pokryć także dolną stronę liści wraz z żerującymi na niej szkodnikami. Produkt działa mechanicznie, pokrywa ciało szkodników, utrudniając oddychanie, co sprawia, że owady i roztocze giną. W taki sposób niszczy się także formy szkodników odporne na zbyt często stosowane środki chemiczne. Emulpar’ 940 EC ze względu na swoje właściwości może być stosowany w sezonie wegetacji pod warunkiem, że temperatura powietrza będzie wyższa niż 8°C i niższa niż 24°C. Ponadto musi być stosowany w optymalnej wilgotności powietrza (około 60%), nie podczas słonecznej pogody. Najlepiej zabieg wykonać w warunkach pozwalających na wysychanie roślin w czasie nie dłuższym niż 1-3 godziny, by nie zatykać szparek oddechowych rośliny na zbyt długi czas, co może powodować uszkodzenia rośliny. W okresie kwitnienia nie zaleca się stosowania produktu Emulpar’ 940 EC, by uniknąć ewentualnego sklejania się ziarenek pyłku. W okresie od końca kwitnienia jabłoni do zbioru owoców Emulpar’ 940 EC może być wykorzystany do zwalczania pordzewiacza jabłoniowego (fot. 9), przędziorków oraz mszyc, jeśli te ostatnie nie zwinęły jeszcze liści. Jak wspomniano wyżej zniszczy się szkodniki, pokrywając je cieczą z olejem zawartym w produkcie, co nie jest możliwe, jeśli np. mszyca żeruje w zwiniętym liściu. Produkt ten będzie przydatny w sadach ze stwierdzoną odpornością szkodników na wybrane, zbyt często stosowane środki ochrony, ale też do rotacji, jeśli istnieje potrzeba użycia więcej niż jednego zabiegu. Emulpar’ 940 EC daje możliwość zniszczenia odpornych form przędziorków, szpecieli czy mszyc. Ze względu na dużą wrażliwość odmiany jabłoni „Golden Delicious” nie należy stosować Emulparu’ 940 EC po kwitnieniu ponieważ mogą występować uszkodzenia owoców. W sadach drzew pestkowych wczesną wiosną Emulpar’ 940 EC może być użyty do zwalczania wylęgających się larw przędziorka owocowca, ale także mszyc oraz rozpoczynających żerowanie szpecieli, przędziorka chmielowca, larw misecznika śliwowca i innych czerwców. Sposób stosowania środka Emulpar’ 940 EC jest podobny jak na jabłoni, stężenie 0,9-1,2% czyli 0,9-1,2 l na 100 l wody. Należy dokładnie nanieść ciecz użytkową na dolną stronę liści w takich warunkach, by wysychanie liści nie było dłuższe niż 1-3 godz., by nie blokować oddychania roślin na zbyt długi okres czasu. Na leszczynie wczesną wiosną Emulpar’ 940 EC można zalecać do zwalczania miseczników (fot. 10) oraz rozpoczynających żerowanie na liściach szpecieli i przędziorków. Dawka jest podobna jak na innych roślinach, stężenie 0,9-1,2% czyli 0,9-1,2 l na 100 l wody. Uwaga: w sytuacji, gdy mamy wątpliwości czy zabieg będzie bezpieczny, wskazane jest zrobić próbę np. na jednym drzewie i sprawdzić po kilku dniach, czy nie następują objawy nadwrażliwości.

Fot. 6 Samice misecznika śliwowca

Fot. 5 Larwy zimowe misecznika śliwowca

Fot. 8 Kolonia mszycy jabłoniowej

Fot. 7 Jaja zimowe mszycy jabłoniowej

Fot. 4 Uszkodzone jabłko przez tarcznika

Fot. 3 Zimujące larwy na pędzie

Fot. 2 Uszkodzone liście jabłoni przez przędziorka owocowca

Fot. 1 Jaja przędziorka owocowca

Producent PPH ADW Sp. z o.o. ul. Zbożowa 2, 43-175 Wyry

www.ADW.com.pl emulpar@adw.com.pl adw@adw.com.pl Tel. 32 218 71 85