EMULPAR

940 EC

,

Producent PPH ADW Sp. z o.o. ul. Zbożowa 2, 43-175 Wyry

www.ADW.com.pl emulpar@adw.com.pl adw@adw.com.pl Tel. 32 218 71 85

Przechowywanie

Przechowywać z dala od żywności, środków spożywczych i pasz dla zwierząt.

 

Pierwsza pomoc

W przypadku spożycia: narażenie ta drogą zazwyczaj nie występuje. Jeżeli dojdzie do połknięcia przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów! Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.

Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.

 

Numer pozwolenia

8946/22

 

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Przeznaczenie

Produkt w postaci aerozolu o działaniu odstraszającym krety; do stosowania metoda dozowania w czynne kopce i korytarze kreta na terenach m.in. takich jak: obiekty sportowe, hydrotechniczne, wały przeciwpowodziowe, nasypy kolejowe, lotniska.

 

Stosowanie

W miejscu, gdzie występują kopce (najlepiej najświeższe), ostrożnie odsłonić wejście do tunelu, usuwając wierzchnią warstwę ziemi z aktywnego kopca. Umieścić dozownik możliwie najgłębiej w korytarzu, zaaplikować preparat naciskając spust aerozolu 2-3 razy (umieszcza się wtedy 4-6 g preparatu w korytarzu kreta), po czym szybko uszczelnić ziemią otwór kopca, tak, aby zapach produktu rozchodził się bez przeszkód wzdłuż korytarzy. Okres od zastosowania do uzyskania skutku działania preparatu wynosi 7 dni. Zabieg powtarzać w miarę potrzeb.